Štovani,

Upravljanje javnom upravom, zdravstvom, obrazovanjem, javnim prometom, rasvjetom, zbrinjavanjem otpada, zaštitom okoliša, poslednjih godina dobiva sasvim novu dimenziju. Upravljanje gradovima po modelu „pametnog grada“ je rezultat globalnog procesa urbanizacije. Iskustva na svjetskoj sceni u poslednjih deset godina jasno pokazuju da je razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija neophodan preduslov za razvoj zajednice u cjelini...Opširnije

Dr. Anto Domić

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH

Hide Main content block

Smart Grid JKP

Brcko Smart City

 
 ikonice bsc 1 
  
     

Smart City koncept

K
oncept pametnog grada (Smart City) nastao je iz trenda globalnog procesa urbanizacije i rasta gradske populacije. Udio stanovnika koji žive u gradovima, gotovo je dvostruko porastao u posljednjih nekoliko godina. S obzirom da će ovaj trend biti nastavljen i u budućnosti i da ima stalnu tendenciju rasta, stvara se sve veći pritisak na gradove, posebno na gradsku infrastrukturu jer u u današnje vrijeme gotovo polovina svjetskog stanovništva živi u gradovima.Ta činjenica pomaže nam da shvatimo značaj investiranja u napredne tehnologije i inovativna rješenja, kao i da je razvoj „pametnih rješenja“ jedna od brzorastućih industrija u svijetu....  OPŠIRNIJE
 
 
 ikonice bsc 1 
  
     

Brčko pametni grad....

B
uduća ekonomija biće mrežno bazirana ekonomija znanja a nosilac takve ekonomije razvoja na nivou BiH, u ovom trenutku, sasvim sigurno može biti Brčko distrikt BiH, koji će usmjeriti sve svoje razvojne potencijale s ciljem ostvarenja najvišeg standarda kvaliteta života i djelovanja građana i poslovne zajednice. Implementacija Smart City koncepta u Brčko distriktu BiH omogućiće kvalitetniji život stanovništva, unaprijediti pružanje komunalnih i ostalih javnih usluga građanima, ali zasigurno privući i nove investicije, te tako obezbijediti i otvaranje novih radnih mjesta... OPŠIRNIJE
 
 ikonice bsc 1 
  
     

BRCKO SMART CITY – prvi koraci....

B
udući da težnja prema Smart City-i konceptu predstavlja dug put, postavlja se osnovno pitanje odakle onda krenuti, šta učiniti da se napravi prvi korak, a ne pogriješiti. U vezi s tim prva aktivnost je definisanje jasne strategije pametnog grada na najmanje pet godina sa jasno određenom vizijom i strateškim smjernicama, ključnim pokazateljima uspješnosti i strateškim incijativama. Sljedeći korak će biti odabir najkvalitetnijih kadrova iz javnog i privatnog sektora, akademske zajednice, nevladinog sektora i drugih stručnjaka i eksperata za realizaciju definisane strategije... OPŠIRNIJE
 

Smart Grid for Brcko Smart City

Primjenom ovog koncepta Brčko dobija mogućnost za razvoj i unapređenje sistema poput:

Pametna uprava

e-Vlada - ubrzana administracija i prisniji odnos sa građanima

Pametno zdravstvo

Uređeno zdravstvo - kvalitetnija preventiva javnog zdravlja i liječenja.

Pametna mobilnost

Kvalitetan javni prevoz, drumski i željeznički saobraćaj.

Pametna sigurnost

Javna bezbjednost -  kojom će građani biti zadovoljni i osjećati se sigurnije.

Pametno obrazovanje

Kvalitetnije obrazovanje, očuvanje i unapređenje oblasti kulture.

Pametni parking

Uređen parking sistem - godišnji prihod gradu od više stotina hiljada maraka.

Pametno okruženje

Zaštita životne sredine - uređene i očuvane zelene površine.

Pametna energija

Digitalno upravljanje energijom i smanjenje gubitaka.