Fiber To The Home

Pristup optičkim vlaknima je oduvijek predstavljao najkvalitetniju varijantu širokopojasnog pristupa jer omogućava postizanje velikih prenosnih brzina i dometa prenosa a optička vlakna do kuće (FTTH - Fiber To The Home) postala su neizostavni dio savremenih telekomunikacijskih mreža.

jkp smart city fth banner 1

Pristup optičkim vlaknima je tip komunalne infrastrukture koja, kao i ostale komunalne infrastrukture, zahtijeva značajna početna ulaganja koja će biti isplativa za nekoliko godina. Sam optički kabl je relativno jeftin i on predstavlja manje od 6% ukupnih troškova cijene optičke pristupne mreže. Međutim, građevinski radovi koji se odnose na kopanje i polaganje cijevi za postavljanje kabla mogu biti znatno skuplji, često predstavljaju do 80% od ukupnih troškova nove mreže.

Troškovi građevinskih radova mogu se smanjiti korištenjem postojeće komunalne infrastrukture (kanalizacije, tuneli, postojeća telekomunikaciona infrastruktura i dr.) Jedno optičko vlakno ima kapacitet koji je 60.000 puta veći od kapaciteta koaksijalnog kabla te 1.000 puta veće nego ukupnog kapaciteta bežičnog prenosa (TV, radio, mobilna komunikacija, WLAN, DECT, itd.) S obzirom da se tehnološki život bakarne parice bliži kraju a da je u posljednjih 15 godina primjetan eksponencijalni rast brzine prijenosa u pristupnim mrežama zaključuje se da budućnost u velikoj mjeri leži u FTTH mrežama.

U FTTH mrežnoj arhitekturi razlikujemo tri sloja:

  •  prvi sloj je pasivni dio mreže (kablovska kanalizacija, šahtovi, optički kablovi, razdjelnici, patch paneli i sl.)
  • drugi sloj je aktivni dio mreže (aktivna oprema kao što su svičevi, ruteri i sl.) potrebna za funkcionisanje pasivnog dijela mreže i operativni sistemi za podršku
  • treći sloj čini akvizicija korisnika i servisi

Poslovni model određuje način na koji će se eksploatisati optička gradska mreža. Ne postoji jedinstveni poslovni model koji bi bio pogodan za sve gradove. Po pravilu, u poslovnom modelu razlikuju se tri osnovna nivoa i to:

  • mrežni operator – zadužen za pasivni dio mreže, najčešće optičku TK infrastrukturu
  • komunikacioni operator – obezbjeđuje i upravlja aktivnim dijelom mreže. Komunikacioni operator iznajmljuje kapacitete od mrežnog operatora
  • pružalac usluga (servis provajder) – obezbjeđuje usluge na mreži.

Pružalac usluga plaća komunikacionom operateru pristup krajnjem korisniku i ima prihod od krajnjeg korisnika Sa stanovišta topologije FTTH mreža razlikujemo dvije osnovne topologije i to:

  • FTTH-P2MP (Point-to-multipoint)
  • FTTH-P2P (Point-to-Point)