EP HZ HB pokrenula pametnu mini solarnu elektranu

04 Septembar 2018

EP HZ HB (Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne) prva u BiH realizovala je pokretanje pilot-projekta mini solarne elektrane, proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.

solarpaneli

Pomenuta mini solarna elektrana tek je uvod u projekte koje to javno preduzeće planira. Izgrađena je kroz projekt „3Smart“ koji se sufinansira iz fondova Europske unije iz Transnacionalnog dunavskog programa sa 85% ukupne vrijednosti projekta.

Iz ovog javnog preduzeća rečeno je kako je u pogon puštena fotonaponska elektrana na dvije parkirališne konstrukcije kraj pilot-zgrade, ukupne snage 49,8 kW s tri DC/AC invertera. Proizvedena električna energija iz ove elektrane koristit će se za potrošnju same zgrade, punjenje baterija ili će se slati u distribucijsku mrežu. Osim ovog u pomoćni objekt pokraj pilot-zgrade ugrađen je i sistem baterijske pohrane električne energije.

U svrhu osiguranja sigurnog rada ovaj sistem uključuje nadzor nad naponom, strujom i baterijom kao i autonomnu reakciju pri prekoračenju ograničenja napona ili temperature baterije.

Cijeli sistem radi na principu „digitalnog mozga“ koji će upravljati potrošnjom energije umjesto ljudi, uzimajući u obzir vanjske faktore, vremenske uslove i tarife distributera u cilju postizanja visoke energetske učinkovitosti.

Na osnovu dosadašnjih iskustava vodećeg partnera moguće uštedu u radu na ovaj način kreću se od 15-20 % u energiji te ekonomske uštede do 40 %. Razvojem šire platforme „3Smart“ očekivane uštede mogle bi biti i značajnije.

Vodeći partner ovog projekta je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu a u njemu sudjeluje 18 partnera iz šest zemalja (BiH, Hrvatske, Srbije, Mađarske, Slovenije i Austrije).

Izvor: www.vecernji.ba