Servisi

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM

GIS je dostupan građanima, organizacijama, institucijama i široj lokalnoj zajednici putem web stranice gis.komunalno.ba. Pristup GIS-u komunalnih uređaja JP „Komunalno Brčko“ imaju svi koji imaju pristup internetu, a od posebnog značaja je za institucije i preduzeća koja se na bilo koji način bave prostorom, odnosno upravljanjem i eksploatacijom prostornih objekata, koji se odnose na prostorno planiranje, građevinsko i drugo zemljište, putnu i željezničku mrežu, vodovod, kanalizaciju, elektrodistribuciju, gasifikaciju, telekomunikacije, toplovod, ekologiju, zelenilo i javne površine, poljoprivredu, šumarstvo i drugo. Korisnik kroz web stranicu gis.komunalno.ba otvara stranicu GIS-a JP „Komunalno Brčko“ gdje ima uvid u Prostorni Informacioni Sistem. Web publikacija omogućava vizualizaciju grafičkih i numeričkih podataka o elektro vodovima, trafo stanicama, svjetiljkama, elektrostubovima, vodovodnim cjevovodima, hidrantima, kanalizacionim cjevovodima, kanalizacionim revizionim oknima, ulicama i kućnim brojevima, lokacijama kontejnera za otpad, zelenim površinama i drugim objektima u okviru infrastrukture kojom upravlja JP „Komunalno Brčko“. Modeli komunalnih uređaja su prikazani preko katastarskih podloga i ortofoto snimaka. U svakom modelu podaci su prikazani slojevito sa mogućnošću uključenja i isključenja pojedinih slojeva. 

 gis banner 530x110px

„MOJ RAČUN“

Građani Brčko distrikta BiH, korisnici usluga JP „Komunalno Brčko“, putem web stranice racun.komunalno.ba mogu da prate izmirenje svojih obaveza i izvrše uvid u račune za usluge koje im pruža JP „Komunalno Brčko“. Svakom zainteresovanom kupcu na šalterima Info centra biće dodijeljeno jedinstveno korisničko ime i lozinka. Ulaskom u svoj račun, kupac može da:

  • provjeri stanje računa za usluge koje koristi (električna energija, voda, odvoz smeća i ostale usluge)
  • provjeri potrošnju i uplate u zadnje dvije godine
  • koristi filter za prikaz računa / potrošnje po mjesecima u poslednje dvije godine
  • provjeri zbir ukupne potrošnje za godinu dana / ukupno finansijsko zaduženje za godinu dana
  • iskoristi mogućnost da se svi podaci generišu kroz filter u PDF i odštampaju / sačuvaju
  • promijeni svoju lozinku, ali ne i druge podatke
  • neformalno prijavi određenu promjenu koja je nastala kod njega na primjer kontakt telefon, mail, adresa, kućni broj ili nešto drugo. 

racun banner 530x110px