Smart City koncept...

Koncept pametnog grada (Smart City) nastao je iz trenda globalnog procesa urbanizacije i rasta gradske populacije. Udio stanovnika koji žive u gradovima, gotovo je dvostruko porastao u posljednjih nekoliko godina. S obzirom da će ovaj trend biti nastavljen i u budućnosti i da ima stalnu tendenciju rasta, stvara se sve veći pritisak na gradove, posebno na gradsku infrastrukturu jer u u današnje vrijeme gotovo polovina svjetskog stanovništva živi u gradovima.Ta činjenica pomaže nam da shvatimo značaj investiranja u napredne tehnologije i inovativna rješenja, kao i da je razvoj „pametnih rješenja“ jedna od brzorastućih industrija u svijetu.

jkp smart city banner 2

Relevantne međunarodne organizacije procjenjuju da se svako povećanja površina od 10% koje pokriva širokopojasni internet, odražava na porast bruto domaćeg proizvoda (BDP) za oko 1,3 %. Ekonomija budućnosti zasnivaće se na mrežnoj ekonomiji znanja sa Internetom u svom centru.

Napredne informaciono - komunikacione tehnologije ušle su u svakodnevni život čovjeka i bez njih život postaje nezamisliv, a brojni gradovi širom svijeta već su implementirali „pametnu“ tehnologiju i započeli s ulaganjem u budućnost. Takođe, u Solunskoj Agendi iz 2003. godine, Evropska Unija je jasno iznijela stav da će na Balkanu prioritet imati investicije koje razvijaju modernu infrastrukturu u oblasti energetike, saobraćaja i telekomunikacija, kao preduslov za povećanje regionalne konkurentnosti i atraktivnosti za investitore.

Smart City koncept je kompleksan koncept, za koji postoji više od 100 različitih definicija. Praktično, svaki grad ovaj globalni trend može da posmatra na svoj način, stavljajući u fokus samo neke od funkcija pametnog grada, koje su od najvećeg prioriteta za zajednicu (infrastruktura, zdravstvo, životna sredina, obrazovanje, transport i sl.) s tim da treba imati u vidu da je pametni grad zaokružen i integrisan koncept, a ne niz parcijalno implementiranih tehnoloških rješenja u međusobno nepovezanim segmentima djelovanja grada.