Smart Grid JKP

Smart Grid je mreža koja koristi informaciono – telekomunikacionu tehnologiju za prikupljanje podataka i upravljanje energetskom mrežom sa ciljem povećanja efikasnosti, pouzdanosti, održivosti elektro-energetskog sistema. Upravo na tom konceptu počiva i Smart City filozofija, te se Smart Grid nalazi u samom središtu pametnog grada.

U fokusu JP „Komunalno Brčko“, koje je osnovano 2008. godine, je razvoj tehničke infrastrukture, odnosno kvalitetno snabdijevanje električnom energijom, obezbjeđenost dovoljne količine pitke vode, uređen sistem odvodnje otpadnih voda i kvalitetan telekomunikacioni sistem, što je ujedno i prva pretpostavka osiguranja kvalitetnog života i rada u određenoj lokalnoj zajednici, odnosno prvi uslov privrednog razvoja.

jp smart grid

JP „Komunalno Brčko“ je do sada realizovalo veliki broj značajnih projekata na osnovu kojih su se stvorile pretpostavke za početak realizacije Smart Grid koncepta u okviru kompanije ali i da se ide u pravcu realizacije i nekih od Smart City funkcija.

U nastavku su ukratko opisani do sada realizovani najvažniji sistemi koji su u funkciji implementacije koncepta pametne mreže.