DALJINSKI NADZOR U VODOVODU

U cilju unapređenja procesa snabdevanja čistom vodom i radi što efikasnijeg korištenja električne energije, smanjenja gubitaka u cjevovodima, kao i efikasnijeg održavanja pritiska u gradskoj mreži, JP „Komunalno Brčko“ uvelo je sistem Telemetrijskog nadzora vodovodnog sistema.

Kada je riječ o sistemu vodosnabdijevanja, izgradnjom Fabrike vode, kao jednog od kapitalnih projekata Vlade Brčko distrikta BiH, a koja je predata 2010. godine JP „Komunalno Brčko“ na upravljanje, povećana je pouzdanost usnabdijevanju vodom i omogućena proizvodnja dovoljne količine vode za stanovnike Brčkog.

Implementacija sistema daljinskog nadzora u vodovodu doprinosi kvalitetnijem snabdijevanju grada čistom vodom, smanjenju gubitaka u cjevovodima i pravilnom održavanju pritiska u gradskoj vodovodnoj mreži, ali i efikasnijem korišćenju električne energije.

P
roces automatizacije je koncipiran tako da se ostvare sve prednosti koje pruža daljinski nadzor i upravljanje vodovodnim sistemom. Svi signali sa udaljenih pozicija se prikupljaju i njima se upravlja sa centralnog mjesta koje je formirano u zgradi Fabrike vode u Plazuljama. Računar sa odgovarajućim softverom, tj. SCADA sistemom, komunicira sa eksternim tačkama, te obrađuje, pamti i prikazuje sve podatke od značaja.
 
S
a vodotornjeva se prikupljaju podaci o nivou vode, pritisku u mreži, protoku vode prije i poslije tornja  ili maksimalnom i minimalnom nivou, upravljanju elektromotornim ventilom, podacima o analizatoru rezidualnog CIO2, eventualnim provalama u objekat i prekidima u električnom napajanju. Na pojedinim lokacijama predviđeno je i lokalno upravljanje, da bi u slučaju kvara ili zastoja na centralnom sistemu, vodosnadbijevanje moglo da funkcioniše nesmetano.

 

Prednosti i koristi daljinskog nadzora su višestruke, poput: daljinsko upravljanje vodovodnim sistemom, pouzdano prikupljanje, obradu i pohranjivanje podataka o stanju u pojedinim vodovodima, te alarmiranje svih incidentnih i drugih neregularnih stanja na snabdjevačkim objektima.