BILLING sistem

Billing sistem – Integrisani informacioni sistem za obračun i naplatu JP „Komunalno Brčko“ rješava sva pitanja koja su u vezi sa obračunom i naplatom potrošnje električne energije, vode i smeća, praćenjem naplate, realizacijom preduzetih postupaka i radnji pred pravosudnim organima, procesom upravljanja informacijama i radnim tokovima iz domena računovodstva i knjigovodstva, upravljanjem zalihama i osnovnim sredstvima. 

 

Od 01.09.2015. godine kupci usluga JP „Komunalno Brčko“ biće u prilici da putem web stranice racun.komunalno.ba i link-a www.komunalno.ba „Provjeri svoj račun“ vide podatke o stanju računa za usluge koje mu pruža JP „Komunalno Brčko“, zadnjoj uplati, potrošnji u posljednjem mjesecu i u odnosu na prethodni mjesec, kao i potrošnji po mjesecima u posljednje dvije godine i druge za kupca interesantne opcije. Pristup ovoj stranici biće moguć preko jedinstvenog ID-a i lozinke za zainteresovane kupce.

Savremeni Billing sistem ima za svrhu da integralno obuhvati sve poslovne procese i funkcionalnosti koje su potrebne za efikasno i efektivno obavljanje poslova iz domena prodaje i naplate električne energije, kako na operativnom nivou tako i na menadžerskom nivou. Biling sistem je funkcionalno povezan sa drugim sistemima i aplikativnim rješenjima (finansije, računovodstvo, knjigovodstvo, pravni domen, itd.) organizacijama (pošte, banke), itd. Projektom je obuhvaćena implementacija 1.736 funkcionalnih zahtjeva i 137 tehničkih i ostalih zahtjeva.

 

 
J
edan od glavnih razloga uvođenja Billing sistema je što on daje kvalitetan i sadržajan odnos prema kupcima, pri tome koristeći različite komunikacione kanale koji su u datom trenutku najpovoljniji za njih. U toj komunikaciji Billing sistem omogućava dvosmjernu komunikaciju u kojoj kupci i rukovodstvo iz istog dobijaju određene informacije ili daju određene podatke. Biling je uvezan sa Geografskim informacionim sistemom, Sistemom za upravljanje odnosima s kupcima i Sistemom za daljinsko očitanje potrošnje električne energije i vode.