AMM

Sistem daljinskog očitanja i upravljanja pametnim brojilima električne energije - AMM sistem (Automatic Meter Management System), koji uključuje i upravljanje potrošnjom kao integralnim dijelom pametne mreže (Smart Grid), jedan je od najznačajnijih projekata koji JP „Komunalno Brčko“ realizuje vlastitim finansijskim sredstvima. 

Realizacija sistema započela je krajem 2014. godine nabavkom pametnih brojila i prateće opreme za realizaciju prve faze i ugradnju prvih 4.000 uređaja kod krajnjih kupaca, kao i provođenjem obuke za zaposlenike koji su zaduženi za realizaciju ovog projekta na terenu.

Tokom avgusta 2015. godine realizovana je prva faza, a završetak projekta je predviđen 2020. godine, kako i predviđa evropska energetska direktiva i Plan Evropa 20 – 20 – 20 do 2020. godine, do kada će minimalno 80% kupaca iz sistema elektrodistribucije JP „Komunalno Brčko“ imati ugrađena pametna brojila. 

prvoj fazi brojila su ugrađena kod kupaca u nekoliko brčanskih mjesnih zajednica : Ilićka, Eš, Naselje solidarnosti, Bijeljinska cesta, Novo Brčko i Srpska varoš.

Sistem daljinskog očitanja i upravljanja pametnim brojilima električne energije sastoji se iz nekoliko komponenti:

  • brojila električne energije,
  • komunikacionih modula,
  • prekidačkih modula,
  • koncentratora i
  • AMM centra.
Koncentratori, koji su ugrađeni u transformatorske stanice, prikupljaju podatke sa brojila sa kojima komuniciraju po distributivnoj 0,4 kV mreži. Sve podatke koje koncentratori prikupe sa brojila šalju se u AMM centar. AMM centar ima nekoliko funkcija: funkciju administracije, funkciju prikupljanja podataka, izvještavanja, funkciju razmjene podataka i informacija sa ostalim sistemima i funkciju trenutnog obavještavanja operatera o promjenama na brojilima. 
 

Koristi za širu zajednicu

Z
načaj sistema daljinskog očitanja i upravljanja brojilima električne energije je višestruk. Riječ je o automatizovanom, jednostavnijem i bržem mjerenju potrošnje električne energije koja omogućava obračun u realnom vremenu, bolju kontrolu distribucije i potrošnje električne energije, te praćenje naponskih prilika u elektrodistributivnoj mreži. Poseban značaj ove tehnologije je u blagovremenom očitanju električne energije u udaljenim i teško pristupačnim područjima. Unapređenje sistema mjerenja električne energije se smatra veoma bitnim faktorom u procesu liberalizacije tržišta, dok je primjena koncepta daljinskog očitanja brojila preduslov za primjenu tržišnih pravila.

Smart funkcije

U
vođenjem AMR/AMM sistema stvaraju se i mogućnosti za jednostavnije provođenje drugih procesa kao što su logička kontrola i kontrola gubitaka u elektrodistributivnoj mreži, daljinsko isključenje i uključenje potrošača, daljinska limitacija potrošnje električne energije, te uvođenje promjenjivih tarifnih stavova.