Business Intelligence

Poslovna inteligencija (Business Intelligence, BI) je skup metodologija, procesa, arhitektura i tehnologija koje oblikuju neobrađene podatke u razumljive i korisne informacije.

 

S
istem za poslovno – finansijsko izvještavanje i kontrolu, odnosno Direktorski informacioni sistem (DIS) JP “Komunalno Brčko” je rješenje poslovne inteligencije bazirano na softveru IBM Cognos, prilagođeno potrebama preduzeća. DIS obezbjeđuje istorijske preglede, tekuće preglede i predviđanja o budućim kretanjima poslovnih operacija. Osnovne prednosti korištenja ovog sistema su donošenje poslovnih odluka na osnovu činjenica, pravovremeni odgovori na ključna poslovna pitanja, sagledavanje ključnih pokazatelja poslovanja i informacija kada i gdje su potrebne, identifikacija prilika za proširenje i unapređenje poslovanja i dr.

Ovaj sistem omogućava presjek finansijskog poslovanja u svakom trenutku, te informacije o poslovnim prihodima, rashodima, investicijama, potraživanjima ili obavezama, kao i upoređivanje poslovnih perioda, te brojne druge mogućnosti. Osim podataka koji se nalaze u Glavnoj knjizi (računovodstveno – knjigovodstveni sistem (RKS) preduzeća), implementacijom DIS-a uvezuju se aplikacije iz Biling sistema, Sistema za praćenje ljudskih resursa, Geografskog informacionog sistema i drugih sistema koje posjeduje Javno preduzeće, a čiji sadržaji i modeli podataka su značajni za finansijsko izvještavanje.

 
P
oslovna inteligencija nastaje kao rezultat dobrog rukovođenja poslovnim procesima i izdvajanja novih ili „sakrivenih“ znanja iz podataka koji se u poslovanju rutinski generišu, zahvataju, memorišu i koriste. Svrha koncepta poslovne inteligencije nije stvaranje veće količine informacija, već isključivo generisanje boljih, kvalitetnijih informacija potrebnih pri donošenju poslovnih odluka, jer su pravovremeno dobijene informacije od neprocjenjivog značaja za donošenje ispravnih strateških, taktičkih ili operativnih odluka, što sisteme poslovne inteligencije čini nezamjenjljivom karikom u procesu odlučivanja i uspješnog poslovanja.