Pametno zdravstvo

Pametna rješenja u oblasti zdravstva uključuju telemedicinske aplikacije, elektronski medicinski karton - EMR, razmjena informacija između bolnica ili klinika i pacijenata.

jkp smart city zdravlje1

Pametne funkcije u zdravstvu doprinijeće većoj bezbjednosti pacijenata, bržoj reakciji medicinskih radnika, pristupačnijoj ili njezi za pacijenta na daljinu.

Jedan od primjera je uvezivanje Data centra glavne zdravstvene ustanove sa Data centrom grada, u kojem bi bila pohranjena istorija bolesti svakog registrovanog pacijenta, a pacijenti na jedan „klik“ od poziva u pomoć. Kod težih bolesnika, zdravstveno stanje može biti praćeno i daljinski, a reakcija brza ako dođe do pogoršanja zdravlja. U ovom slučaju, uvezanost pametnog zdravstva, pametne mobilnosti i pametne sigurnosti, olakšalo bi prolaz kroz gužvu ambulantnim kolima.

Aplikacije pametnog zdravstva mogu biti i kreiranje elektronskog kartona za svakog pacijenta, koje će olakšati svim ljekarima u sistemu brže upoznavanje sa eventualnom istorijom bolesti pacijenta. Svaki građanin koji ima zdravstveno osiguranje, imaće i jedinstven broj u bazi podataka, kojem će se pristupati elektronskim putem iz svih zdravstvenih ustanova na teritoriji Brčko distrikta BiH. Tako će ljekari dobijati brže informacije o zdravstvenom stanju pacijenta, imati uvid u rezultate svih nalaza, snimaka i sl.

Svaki građanin imao bi elektronsku knjižicu, koja bi bila ovjeravana automatski putem pametne uprave.

Primjenom aplikacija pametnog zdravstva, građani bi mogli : zakazati ljekarski pregled, dobiti savjet doktora, informisati se o najbližim apotekama, dobiti informaciju da li ima određenog lijeka, informisati se o radu ambulanti i ljekarskih ordinacija i sl.

Unapređenje zdravstva kroz efikasnije trošenje sredstava, doprinijeće i razvoju primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, kao i dodatnom usavršavanju i obrazovanje stručnog medicinskog i pomoćnog osoblja.