Pametni parking

Primjenom GPS-a, GPRS-a ili 4G mreže olakšano je uvođenje parking sistema. Odgovarajuća aplikacija omogućava vozačima da saznaju gdje je najbliži slobodan parking, kako da rezervišu ili plate parking mjesto putem SMS-a.

jkp smart city parking

Pametni parking  omogućava uvođenje posebnih mjesta za parkiranje vozila lica sa invaliditetom, za parkiranje motocikala, pametnih vozila na električni pogon sa stubom sa punjačem za struju. Može se ići i korak dalje, pa na otvorenim parkinzima uvesti „zimska“ parkirališta sa opremom za brže zagrijavanje vozila.

Jedno od rješenja za nedostatak parking mjesta je gradnja polumontažnih, senzorski opremljenih, garaža, koje ne bi zauzimale veliku površinu, ali bi obezbjeđivale veći broj parking mjesta.

Nadzor nad upravljanjem voznim parkom koristi rješenja informaciono-komunikacionih tehnologija preko ugrađenih senzora u vozilima (GPRS/GPS) koji otkrivaju i obavještavaju vozače ili nadležne službe kada postoji problem sa vozilom, servisom ili prilikom nesretnih slučajeva.