Uvodne riječi

Poštovani,

Primjenom SMART koncepta povećava se produktivnost mnogih postojećih procesa, što dovodi do većeg dohotka i bržeg povrata investicija. Razvoj širokopojasnih komunikacija  podstiče privredni rast jer omogućava stvaranje novih usluga, investicija i  radnih mjesta. Zato se naše preduzeće opredjelilo za uvođenje Smart koncepta u poslovanje jer budućnost ne može da čeka. Razvoj „pametnih rješenja“ i globalno umrežavanje brzorastuća je industrija. Njeno širenje je neminovno za uspješno poslovanje, kvalitetno obrazovanje, transport, brigu o prirodnim bogatstvima – jednom riječju življenje.

Mreža mogućnosti razvoja Brčkog kao pametnog grada je ogromna, a obzirom na geografski položaj i atraktivnost za investicije, Brčko distrikta BiH mogućnosti za regionalnu konkurentnost nalazi u razvoju moderne infrastrukture u oblasti energetike, saobraćaja i telekomunikacija.

U fokusu JP „Komunalno Brčko“ je razvoj tehničke infrastrukture, odnosno kvalitetno snabdijevanje električnom energijom, obezbjeđenje dovoljne količine pitke vode, uređen sistem odvodnje otpadnih voda i kvalitetan telekomunikacioni sistem, što je ujedno i prva pretpostavka osiguranja kvalitetnog života i rada u ovoj lokalnoj zajednici, odnosno prvi uslov privrednog razvoja.

JP „Komunalno Brčko“  je već započelo aktivnosti na digitalizaciji i pametnom povezivanju elektro i vodovodne infrastrukture ali mogućnosti za pametno povezivanje svih sistema komunalne infrastrukture jednog grada su ogromne. Do sada smo uspješno realizovali nekoliko veoma značajnih projekata zasnovanih na konceptu pametne mreže u okviru preduzeća, čime smo stvorili mrežu pamentnih projekata - Smart Grid JP „Komunalno Brčko“ koji mogu biti podloga za Smart City projekat. 

Uvjeren sam da će „pametno“ uvezani centri javne uprave, zdravstva, obrazovanja, komunalnih usluga, transporta i sigurnosti urediti sistem cjelokupne gradske infrastrukture, te biti pokretač privrednog razvoja na dobrobit svih stanovnika Brčko distrikta BiH.  

Direktor JP „Komunalno Brčko“

    M Sc Admir Nuković

Štovani,

Upravljanje javnom upravom, zdravstvom, obrazovanjem, javnim prometom, rasvjetom, zbrinjavanjem otpada, zaštitom okoliša, poslednjih godina dobiva sasvim novu dimenziju.  Upravljanje gradovima po modelu „pametnog grada“ je rezultat globalnog procesa urbanizacije  jer iskustva na svjetskoj sceni u poslednjih deset godina jasno pokazuju da je razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija neophodan preduslov za razvoj zajednice u cjelini.

Imajući u vidu svjetske trendove kao i specifičnosti naše lokalne zajednice, Smart City pristup na teritoriju Brčko distrikta BiH će dovesti do kvalitetnijeg socijalnog i ekonomskog života građana, što u konačnici treba osigurati svrhu i ekonomičnost investiranja u grad. A kako je osnovni zadatak lokalnih vlasti i institucija unaprijeđenje kvalitete života građana, svakodnevica stanovnika Brčko distrikta BiH mora uključivati: učinkovitu javnu upravu, učinkovit i pouzdan sustav zdravstva, inovativan sustav obrazovanja, pouzdanu i sigurnu opskrbu električnom energijom i vodom, učinkovit unutargradski sustav transporta te razvijen sustav telekomunikacija sa širokopojasnim vezama.

Prednosti i koristi uvođenja SMART koncepta za našu lokalnu zajednicu su mnogobrojni, te ću spomenuti samo nekoliko: smanjenje troškova gradske uprave i ušteda javnih sredstava, automatizacija i digitalizacija gradskih procesa i usluga, elektronsko izdavanje dokumenata i rješavanje zahtjeva, elektronska zdravstvena knjižica i karton, njega i praćenje pacijenata na daljinu, besplatan pristup internetu, te on line nastava i učenje na daljinu, a sve u cilju povećanja zadovoljstva i kvalitete života građana, ubrzanja gospodarskog razvitka grada i povećanje konkurentnosti grada pri privlačenju investitora.

S obzirom da je SMART koncept temelj gospodarskog razvitka i poslovne inovativnosti, od velike je važnosti da se značaj implementacije informacionih i komunikacionih tehnologija u svakodnevnom životu uoči na svim nivoima vlasti i da svako u svojoj nadležnosti utiče na njihovu široku primjenu, uključujući javne institucije, javna poduzeča, obrazovanje, zdravstvo, javnu sigurnost, te druge aktere u lokalnoj zajednici.

Vjerujem  da će  građani  uzeti aktivno učešće u „SMART“ inicijativi, te da će djelovati kao partneri u realiziranju ovog projekta i pružiti podršku našoj namjeri da Brčko distrikt BiH zajedno uvedemo u doba inteligentnih tehnologija.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH

            Dr. Anto Domić