U 2016. godini najniži gubici u istoriji Elektrodistribucije

10 Januar 2017

Radna jedinica Elektrodistribucija nastavlja domaćinsko poslovanje te za 2016. godinu bilježi najniže gubitke u isporuci električne energije od svog osnivanja, tj. od kada se vrše ovakva mjerenja u brčanskoj elektrodistribuciji, i to od 12,38 %.

najnizi gubici

Trend smanjenja gubitaka u isporuci električne energije jedan je od primarnih ciljeva poslovanja od osnivanja preduzeća, a od 2008. godine do danas podaci o ukupnim gubicima električne energije na godišnjem nivou su sljedeći:   

Godina Gubici električne energije u %
2008. 19,87
2009. 16,99
2010. 15,12
2011. 14,39
2012. 14,24
2013. 13,06
2014. 13,39
2015. 13,08
2016. 12,38

 

U proteklih devet godina JP „Komunalno Brčko“ je ustrojilo poslovanje ove radne jedinice u skladu sa najvećim standardima. Od 2009. – 2012. godine radilo se na obnavljanju mreže i smanjenju broja nelegalnih korisnika. Krajem 2013. godine pušten je u rad distributivni centar upravljanja, kojim su pod nadzor stavljene dvije trafo stanice 110/35/10 kV koje su u vlasništvu Elektroprenosa i osam trafo stanica 35/10 kV kojima upravlja naše preduzeće. Na ovaj način, naš Distributivni centar upravljanja ima 24-časovni nadzor i upravljanje nad svim čvornim trafo stanicama 35/10 kV i pripadajućim 35 kV i 10 kV odvodima na teritoriji Brčko distrikta BiH, kao i nad svim prekidačima u 35 kV i 10 kV odvodima, odnosno nad cjelokupnom srednjenaponskom mrežom na području Brčko distrikta BiH. Time je postignut veći stepen upravljanja srednjenaponskom mrežom i elektroenergetskim objektima u Brčko distriktu BiH, odnosno omogućeno brže reagovanje na otklanjanju kvarova, smanjenje vremena prekida u isporuci električne energije nakon kvara i pravovremeno i brže informisanje o zastojima u isporuci električne energije.  

U 2012. i 2013. godini uspješno je realizovan projekat ugradnje kontrolnih mjerenja i uspostavljanja sistema za bilans električne energije po trafostanicama 10/0,4 kV kojima upravlja JP „Komunalno Brčko", čime su se stvorili neophodni tehnološki preduslovi za uspješan monitoring i smanjenje gubitaka u elektro energetskom sistemu.

U decembru 2014. godine postali smo  vlasnikom dvije licence – Licence za distribuciju električne energije na teritoriji Brčko distrikta BiH i Licence za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH, što nam omogućava da trgujemo električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

Najznačajniji projekat čija je realizacija započela u 2014. godini je Daljinsko očitanje i upravljanje brojilima električne energije. Riječ je o investiciji uvođenja sistema inteligentnih mjerenja koji neće koštati ništa naše korisnike.

U oktobru 2015. godine na dalekovodima 10 kV Zovik i Potočari ugrađena su dva reklozera, s obzirom da je na ovim dalekovodima u ranijim godinama evidentiran najveći broj neplanskih prekida u snabdijevanju električnom energijom. Pozitivni rezultati projekta ogledaju se u redovnijem napajanju stanovnika elektiričnom energijom, manjem broju prekida na elektrodistributivnoj mreži na ovim područjima, te smanjenju troškova održavanja. Zahvaljujući direktnoj GSM/GPRS vezi između Distributivnog centra upravljanja našeg preduzeća i reklozera,  na vrijeme znamo na kojem lokalitetu je došlo do kvara, što znatno utiče na brzinu otklanjanja kvara na mreži i smanjenje trajanja prekida u isporuci električne energije, a zahvaljujući ovoj tehnologiji, moguće je isključenje samo dijela dalekovoda do otklanjanja kvarova.

Sa druge strane, i naši kupci su postali odgovorniji. Broj nelegalnih korisnika elektro – distributivne mreže iz godine u godinu se smanjuje, a najveći broj kupaca redovno izmiruje svoje obaveze.