Gubici električne energije 11,46 % - ispod planiranih 12 %

17 Avgust 2017

Planom poslovanja za 2017. godinu Radna jedinica Elektrodistribucija planirala je gubitke u isporuci električne energije svesti ispod 12 %.

KOMUNALNO gubici

Sudeći prema prvih šest mjeseci ove godine, plan će biti ostvaren, s obzirom da su za period januar – jun 2017. godine gubici električne energije bili na nivou od 11,46 %, te su manji za više od 1 % u odnosu na isti period prošle godine, kada su šestomjesečni gubici bili 12,49 %.

Ukupni gubici na kraju poslovne 2016. godine iznosili su 12,38 %, a predviđanja i očekivanja su da ćemo poslovnu 2017. godinu završiti sa gubicima ispod 12 %.

Aktivnosti koje je Radna jedinica Elektrodistribucija preduzela proteklih godina išle su u prilog smanjenju gubitaka sa više od 19 % 2008. godine, na sadašnjih 11,46 %, što su najniži gubici  otkako se vrše mjerenja u elektrodistribuciji u Brčkom.

Na početku 2017. godine usvojen je Plan gubitaka električne energije i mjere za njihovo smanjenje. Naše preduzeće je svjesno da je pitanje gubitaka snage i energije u elektroenergetskim sistemima izuzetno aktuelno, posebno u uslovima deregulacije i liberalizacije elektroenergetskog sektora, te preduzima mjere i aktivnosti na smanjenju gubitaka u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti.