Gubici električne energije u julu 8,20 %

17 Avgust 2017

U julu 2017. godine gubici električne energije u brčanskoj elektrodistribuciji su 8,20 %. Za period januar – jul 2017. gubici su na nivou 11,07 %, dok su za isti period u prošloj godini zabilježeni u iznosu od 12,45 %.

KOMUNALNO dec

Planom poslovanja za 2017. godinu Radna jedinica Elektrodistribucija predvidjela je da gubitke u isporuci električne energije na kraju ove poslovne godine svede ispod 12 %.

Sudeći prema dosadašnjim pokazateljima - plan će biti ostvaren.

Tome doprinosi poštovanje mjera iz Plana gubitaka električne energije, koji je usvojen početkom godine.

JP „Komunalno Brčko“ je svjesno da je pitanje gubitaka snage i energije u elektroenergetskim sistemima izuzetno aktuelno, posebno u uslovima deregulacije i liberalizacije elektroenergetskog sektora, te preduzima mjere i aktivnosti na smanjenju gubitaka u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti.