Regulator u nadzoru

03 Oktobar 2017

Tim Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) krajem septembra boravio je u zvaničnoj dvodnevnoj posjeti našem preduzeću radi provođenja redovnog regulatornog nadzora u vršenju elektrodistributivne djelatnosti.

DCU racunari

Državna regulatorna komisija za električnu energiju u ovom nadzoru kontrolisala je redovnost dostavljanja izvještaja, poštovanje Uslova za korišćenje licenci (za snabdijevanje, distribuciju i trgovinu), finansijske pokazatelje i primjenu odluke o tarifnim stavovima za kupce koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge (domaćinstva i ostala potrošnja), zatim uvid u primjenu tarifa za kupce koji se snabdijevaju na tržištu, kvalitet snabdijevanja električnom energijom, energetski pokazatelji, zatim aktivnosti na razdvajanju djelatnosti i pitanju vlasništva nad sredstvima za obavljanje djelatnosti, te plan nabavke električne energije.

Iako će zvaničan izvještaj o redovnom nadzoru regulatora, sa prijedlogom mjera i aktivnosti na poboljšanju rada, biti dostavljen do kraja godine nakon analize svih prikupljenih podataka, na osnovu otvorene i konstruktivne rasprave, odlučeno je da će JP "Komunalno Brčko" i dalje ostati licencirani snabdjevač i distributer električne energije u Brčko distriktu BiH i trgovac električne energije u BiH.